Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần – Trần Duy Thanh

Lập trình Restful Webservice thành thạo chỉ trong 6 tuần. Học viên nắm rõ cách cài đặt cấu hình IIS Webserver, nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa di động Android với Webservice; có được kiến thức toàn diện về lập trình Restful.

Read more

Toàn tập ngôn ngữ lập trình C# – Trần Duy Thanh

Toàn tập ngôn ngữ lập trình C# được hướng dẫn bởi thầy Trần Duy Thanh. Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#. Học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh hoặc xin việc ở các công ty sử dụng công nghệ .Net

Read more