Ngoại ngữVũ Thùy Linh

Luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh chuyên sâu

Phản xạ giao tiếp tiếng Anh tốt sẽ giúp bạn có thêm sự hứng khởi và tự tin khi tham gia các kỳ thi tiếng Anh, phỏng vấn xin việc hoặc xuất cảnh và khi giao dịch với đối tác nước ngoài.

 

Giới thiệu khóa học Luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh chuyên sâu

– Bạn đã biết tiếng Anh ở mức độ cơ bản nhưng vốn từ vựng chưa nhiều và ngữ pháp chưa nắm chắc lắm dẫn đến việc rất khó khăn khi diễn đạt, khi giao tiếp và sử dụng tiếng Anh?

– Bạn chưa nắm rõ hết toàn bộ ý nghĩa và cách dùng của danh từ, cách sử dụng động từ, tính từ, trạng từ, giới từ… trong tiếng Anh?

– Bạn muốn không chỉ có vốn từ vựng phong phú mà phải nắm chắc toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh để chủ động giao tiếp và sử dụng trong các trường hợp khác nhau?

– Bạn chưa tự tin về giọng nói, ngữ điệu khi giao tiếp tiếng Anh?

– Bạn gặp khó khăn khi giao tiếp và sử dụng tiếng Anh trong khi học tập và làm việc với đối tác nước ngoài?

– Khóa học Luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh chuyên sâu rất phù hợp với bạn, chương trình tiếp theo sau khi bạn hoàn thành khóa học Luyện phản xạ tiếng Anh giao tiếp siêu hiệu quả.

– Khóa học này giúp bạn hiểu sâu, hiểu rõ bản chất và thực sự làm chủ tiếng Anh trong cuộc sống và công việc của mình.

– Khóa học được giảng viên Vũ Thùy Linh thiết kế dựa trên phương pháp học tiếng Anh siêu tốc – phương pháp phù hợp và hiệu quả nhất dành cho người Việt.

 


 

+ Bài giảng: 44 bài học

+ Thời lượng: 14 giờ 21 phút

+ Học phí gốc: 800.000 VNĐ

+ Ưu đãi từ HocAzOnline.com chỉ còn: 480.000 VNĐ (giảm 40% với mã giảm giá Unica hocazonline)

* Lưu ý: giảm thêm 10% khi thanh toán online, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn nên thanh toán theo hình thức này.

ĐĂNG KÝ NGAY

 

Nội dung khóa học Luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh chuyên sâu

Phần 1: Học phần

Bài 1: Cách sử dụng động từ HAVE và cấu trúc have something

Bài 2: Cách sử dụng động từ HAVE và đưa ra gợi ý với cấu trúc Let’s…

Bài 3: Cách sử dụng động từ HAVE với cấu trúc have a bath + have a shower

Bài 4: Động từ HAVE và cách dùng thì tiếp diễn để chỉ ý tương lai

Bài 5: Cách sử dụng động từ HAVE và Cấu trúc have trouble doing something

Bài 6: Động từ HAVE và cách diễn tả ý bị động với cấu trúc have something done

Bài 7: Cách sử dụng động từ DO với cấu trúc do somebody is homework

Bài 8: Cách sử dụng động từ DO và thể phủ định của hiện tại thường

Bài 9: Cách sử dụng động từ DO,phân biệt do the shopping, go shopping và Cấu trúc do research in something

Bài 10: Cách sử dụng động từ DO: Cấu trúc nhờ ai đó giúp mình do somebody a favor and…

Bài 11: Cách sử dụng động từ MAKE: Cấu trúc make something

Bài 12: Cách sử dụng động từ MAKE và dạng câu hỏi Yes / No ở thì hiện tại thường

Bài 13: Cách sử dụng động từ MAKE và cấu trúc make a lot of noise

Bài 14: Cách sử dụng động từ MAKE và cấu trúc make a mistake

Bài 15: Động từ MAKE và cách nói tự mình làm việc gì đó

Bài 16: Cách sử dụng động từ MAKE và cách hỏi, trả lời ở thì hiện tại thường với cấu trúc make sb/sth + verb

Bài 17: Cách sử dụng động từ MAKE và cấu trúc make sb/sth + adj + make money

Bài 18: Cách sử dụng động từ MAKE: Cấu trúc make friends + make a decision + cách dùng từ by trong cụm thời gian

Bài 19: Cách sử dụng động từ MAKE: Cấu trúc make progress + cách dùng câu I can make it

Bài 20: Cách sử dụng động từ GO: Cấu trúc go to somewhere: school, hospital, church, prison

Bài 21: Cách sử dụng động từ GO: Phân biệt go to somewhere với go to the somewhere + cụm động từ go over

Bài 22: Cách sử dụng động từ GO: Cấu trúc rất thông dụng go out/for a + noun thì hiện tại thường

Bài 23: Cách sử dụng động từ GO: Cách dùng cấu trúc go + V-ing: shopping/fishing/swimming

Bài 24: Cách sử dụng động từ GO:Cấu trúc go + adj + cách dùng thì tiếp diễn chỉ sự di chuyển dần dần về trạng thái

Bài 25: Động từ GO và cách diễn tả tương lai gần với cấu trúc rất thông dụng be going to do sth

 

Phần 2: Ôn tập

Bài 26: Ôn tập toàn bộ cách dùng động từ HAVE và các cấu trúc thường xuyên đi với HAVE

Bài 27: Ôn tập toàn bộ cách sử dụng động từ DO và các cấu trúc thường xuyên đi với DO

Bài 28: Ôn tập toàn bộ cách sử dụng động từ MAKE và các cấu trúc thường xuyên đi với MAKE

Bài 29: Ôn tập toàn bộ cách sử dụng động từ GO và các cấu trúc thường xuyên đi với GO

Bài 30: Học thì quá khứ thường: Thể khẳng định với Cách sử dụng động từ HAVE + các trạng từ trong thì quá khứ

Bài 31: Học thì quá khứ thường: Thể khẳng định với các Cách sử dụng động từ DO, MAKE, GO

Bài 32: Học thì quá khứ thường: Thể phủ định với các Cách sử dụng động từ HAVE, DO, MAKE, GO

Bài 33: Học thì quá khứ thường: Cách đặt câu hỏi và trả lời với các Cách sử dụng động từ HAVE, DO

Bài 34: Học thì quá khứ thường: Cách đặt câu hỏi và trả lời với các Cách sử dụng động từ MAKE, GO

Bài 35: Cách sử dụng động từ SAY: Cấu trúc say sth to sb, say hello, say goodbye, say yes, say no… (ôn lại 2 thì đã học)

Bài 36: Cách sử dụng động từ SAY: Cách dùng thành ngữ easier said than done

Bài 37: Cách sử dụng động từ WRITE: Cấu trúc write sth – ôn tập cách đặt câu hỏi và trả lời thành đoạn hội thoại

Bài 38: Cách sử dụng động từ WRITE: Cách dùng thành ngữ be written all over sb’s face

Bài 39: Học thì tương lai đơn: Cách nói thể khẳng định với các Cách sử dụng động từ đã học

Bài 40: Học thì tương lai đơn: Cách nói thể phủ định với các Cách sử dụng động từ đã học

Bài 41: Học thì tương lai đơn: Cách đặt câu hỏi Yes/No question với các Cách sử dụng động từ đã học

Bài 42: Học thì tương lai đơn: Cách đặt câu hỏi có từ để hỏi với các Cách sử dụng động từ đã học

Bài 43: Cách sử dụng động từ TELL: Cấu trúc tell sb sth

Bài 44: Cách sử dụng động từ TELL: Cấu trúc tell sb about sth + tell sb to do sth

 

>>> Đừng bỏ qua: Ai cũng có thể nói tiếng Anh hay với ứng dụng này, nó giúp bạn học nói tiếng Anh thành thạo như người bản xứ một cách hiệu quả hơn, dễ dàng hơn, tiết kiệm hơn. Tham khảo tại đây.

 

Ai nên Luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh chuyên sâu

– Bất kỳ ai mong muốn cải thiện khả năng nghe – nói – đọc – viết tiếng Anh và hoàn thiện phản xạ giao tiếp để tự tin khi nói chuyện với người nước ngoài cũng như sử dụng tiếng Anh trong học tập và công việc.

– Học sinh, sinh viên hay người đi làm thực sự muốn giỏi tiếng Anh mà lại muốn tiết kiệm thời gian và chi phí học tập.

– Bố mẹ muốn nói chuẩn và hay tiếng Anh để dạy lại và học cùng con.

– Người học rất mong muốn chinh phục tiếng Anh nhưng chưa biết nên học theo phương pháp nào, học theo lộ trình như thế nào để đạt hiệu quả nhất.

– Người học tiếng Anh đã có Ngữ Âm chuẩn và vốn Từ Vựng Ngữ Pháp cơ bản muốn củng cố kiến thức tiếng Anh một cách toàn diện và chuyên sâu nhất.

 

Lợi ích khóa học Luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh chuyên sâu

– Hiểu sâu và làm chủ toàn bộ vốn từ vựng thông dụng (3.000 từ) và cách dùng của các loại từ trong tiếng Anh (cách sử dụng động từ, danh từ, tính từ, giới từ, trạng từ…).

– Luôn luôn tự tin giao tiếp tiếng Anh vì đã có vốn từ vựng phong phú và biết cách dùng chúng trong những ngữ cảnh cụ thể.

– Nắm rõ bản chất toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh: các thì tiếng Anh, thể chủ động, bị động, cách dùng các cụm từ, cách sử dụng động từ, thành ngữ…

– Phát âm chuẩn tiếng Anh, ngữ điệu tự nhiên, lôi cuốn khi giao tiếp tiếng Anh.

– Tự tin khi tham gia các kỳ thi, phỏng vấn, thuyết trình và giao dịch với đối tác nước ngoài.

– Có thể học tập và tiếp cận với các thông tin mới, mở rộng kiến thức một các thuận tiện nhất.

– Sử dụng tiếng Anh để giải trí: nghe nhạc, xem phim, đi du lịch nước ngoài…

– Tham gia các chương trình học của các thầy giáo, diễn giả người nước ngoài mà không cần phiên dịch.

 

Quyền lợi học viên

– Thanh toán một lần, sở hữu trọn đời.

– Học đi học lại mọi lúc mọi nơi trên các thiết bị có kết nối internet.

– Được trao đổi và đặt câu hỏi cho giảng viên trong phần “thảo luận” của khóa học.

– Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.

– Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.

ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY

 

Học A Z Online

HocAZonline.com chia sẻ miễn phí các khóa học kỹ năng đã tích hợp sẵn mã giảm giá giúp bạn tiết kiệm hơn chi phí và thời gian khi đăng ký khóa học online. Hocazonline.com - Học online với chuyên gia từ A đến Z.