Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng – Trần Duy Thanh

Lập trình WinForm không khó vì đã có ngôn ngữ lập trình C#. Khóa học cung cấp các kiến thức nền tảng để bạn có thể tạo ra ứng dụng C# hoàn chỉnh và đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng.

 

Bài giảng: 43 bài học / 20 giờ 28 phút

Giá gốc: 600,000 VNĐ

Ưu đãi còn: 360,000 VNĐ (giảm 40% với mã giảm giá hocazonline)

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI ĐÂY

 

Giới thiệu khóa học Lập trình WinForm với C#

– Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức nâng cao của lập trình C#. Học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học.

– Khóa học cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học.

– Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net.

– Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

– Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#.

– Xử lý chuỗi, mảng, collections.

– Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện.

– Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ.

– Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server.

– Triển khai được mô hình đa tầng.

– Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng.

– Còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký ngay khóa học Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng của giảng viên Trần Duy Thanh.

 

XEM THÊM: KHÓA HỌC LẬP TRÌNH C# CƠ BẢN

 

Nội dung khóa học Lập trình WinForm với C#

Phần 1: Lập trình Windows Form nâng cao trong C#

Bài 1: MDI (Multiple-Document Interface) Form (14:46)

Bài 2: Các Component thường dùng: ImageList, Timer, BackgroundWorker (14:52)

Bài 3: Menu và ContextMenu (31:40)

Bài 4: Toolbar và Statusbar (28:38)

Bài 5: ListView (46:07)

Bài 6: DataGridView (15:22)

Bài 7: TreeView (35:56)

Bài 8: Tabcontrol (12:30)

Bài 9: Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog, FontDialog, FolderBrowserDialog (29:37)

Bài 10: Project thực tế (03:43)

 

Phần 2: Xử lý tập tin trong C#

Bài 11: Xử lý TextFile trong C# (31:52)

Bài 12: Xử lý Serialize File trong C# (19:49)

Bài 13: RichTextBox và StreamFile (10:36)

Bài 14: Project thực tế (27:19)

 

  • Học lập trình java online: Lập trình Java trong 4 tuần, ưu đãi 40% trong 7 ngày, click xem ngay

 

Phần 3: Lập trình cơ sở dữ liệu với C#

Bài 15: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server (38:37)

Bài 16: Giới thiệu về ADO.NET (13:24)

Bài 17: Cách kết nối C# tới SQL Server (20:40)

Bài 18: Cách truy vấn dữ liệu (57:08)

Bài 19: Cách thêm dữ liệu (32:32)

Bài 20: Cách sửa dữ liệu (35:02)

Bài 21: Cách xóa dữ liệu (17:32)

Bài 22: Cách triệu gọi Store Procedure (49:21)

Bài 23: Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter (43:41)

Bài 24: Databinding (49:44)

Bài 25: In ấn dữ liệu trong C# (39:38)

Bài 26: Project thực tế (18:56)

 

Phần 4: Kiến trúc đa tầng trong C#

Bài 27: Giới thiệu về kiến trúc đa tầng (12:05)

Bài 28: Triển khai kiến trúc đa tầng (45:11)

 

Phần 5: Giới thiệu một số Third Party Component

Bài 29: Giới thiệu một số Third party Component nổi tiếng (09:16)

Bài 30: Hướng dẫn sử dụng Third party dotnet bar (12:19)

 

Phần 6: Đóng gói ứng dụng

Bài 31: Cách tải thư viện đóng gói cho Visual Studio (03:37)

Bài 32: Cách thức đóng gói ứng dụng C# (17:09)

 

 

Phần 7: Bài tập rèn luyện tổng hợp – Có đáp án

Bài 33: Bài tập rèn luyện 11 – Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access (39:18)

Bài 34: Bài tập rèn luyện 12 – Viết phần mềm quản lý hiệu sách (23:24)

Bài 35: Bài tập rèn luyện 13 – Viết phần mềm đồng bộ TreeView và ListView kết hợp cơ sở dữ liệu (52:31)

Bài 36: Bài tập rèn luyện 14 – Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu (33:56)

Bài 37: Bài tập rèn luyện 15 – Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu (34:02)

 

Phần 8: Bài tập rèn luyện tổng hợp – Tự giải

Bài 38: Bài tập rèn luyện 16 – Viết phần mềm quản lý bài hát (03:31)

Bài 39: Bài tập rèn luyện 17 – Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập (05:38)

Bài 40: Bài tập rèn luyện 18 – Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển (05:54)

Bài 41: Bài tập rèn luyện 19 – Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí (05:29)

Bài 42: Bài tập rèn luyện 20 – Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin tin học (05:27)

Bài 43: Tổng kết khóa học (00:51)

 

Đối tượng đào tạo

– Bất cứ ai muốn học lập trình winform C#.

– Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C# winform.

– Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

 

Lợi ích khóa học Lập trình WinForm với C#

– Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#.

– Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#.

– Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#.

– Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin.

 

Quyền lợi học viên

– Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi. Mua 1 lần học trọn đời. Truy cập trên thiết bị di động.

– Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.

– Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.

– Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.

Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI ĐÂY