Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần – Trần Duy Thanh

Lập trình Restful Webservice thành thạo chỉ trong 6 tuần. Học viên nắm rõ cách cài đặt cấu hình IIS Webserver, nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa di động Android với Webservice; có được kiến thức toàn diện về lập trình Restful.

 


 

Bài giảng: 53 bài học / 16 giờ 48 phút

Học phí: 600,000 VNĐ

Ưu đãi còn: 360,000 VNĐ (giảm 40% với mã giảm giá hocazonline)

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI ĐÂY

 

– Khóa học Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với Web API Restful. Học viên có thể dễ dàng tương tác từ di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice. Cũng có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả và xin việc làm Backend cho di động.

– Khóa họ̣c sử dụng những công cụ Framework mới nhất, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL, cung cấp những kiến thức lập trình .Net Webservice, cung cấp cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver, cách thức cài đặt Webservice, cách thức tương tác dữ liệu từ Di động Android, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS tới .Net Webservicce.

– Giảng viên khóa học: Trần Duy Thanh

 

Nội dung khóa học Lập trình Restful Webservice

Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình

Bài 1: Giới thiệu .Net WebService (10:51)

Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service (07:01)

Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server (38:37)

Bài 4: Cài đặt và sử dụng Visual Studio (26:41)

 

Phần 2: Cài đặt IIS Webserver

Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On or Off (11:09)

Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server (05:31)

 

  • Khóa học lập trình C#: Toàn tập ngôn ngữ lập trình C# – Trần Duy Thanh, click xem

 

Phần 3: Lập trình Restful Webservice trong Visual Studio

Bài 7: Giới thiệu về RESTful (28:08)

Bài 8: Tạo Web API với HttpGet (31:40)

Bài 9: Tạo Web API với HttpPost (08:27)

Bài 10: Tạo Web API với HttpPut (08:53)

Bài 11: Tạo Web API với HttpDelete (08:17)

Bài 12: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver (10:20)

Bài 13: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman (15:47)

Bài 14: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester (12:33)

 

Phần 4: Tương tác di động Android với Restful WebService bằng Java

Bài 15: Triệu gọi Web API với HttpGet – Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm trong Java Android (41:35)

Bài 16: Triệu gọi Web API với HttpGet – Lấy chi tiết 1 Sản phẩm trong Java Android (20:37)

Bài 17: Triệu gọi Web API với HttpGet – Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục – trong Java Android (13:45)

Bài 18: Triệu gọi Web API với HttpGet – Tìm danh sách sản phẩm có đơn giá [a … b] – trong Java Android (14:03)

Bài 19: Triệu gọi Web API với HttpGet – Triệu gọi API lấy toàn bộ danh sách Danh mục – trong Java Android (03:45)

Bài 20: Triệu gọi Web API với HttpPost – Lưu một sản phẩm trong Java Android (31:45)

Bài 21: Triệu gọi Web API với HttpPut – Sửa một sản phẩm trong Java Android (34:03)

Bài 22: Triệu gọi Web API với HttpDelete – Xóa một sản phẩm trong Java Android (19:42)

 

Phần 5: Tương tác di động Android với Restful WebService bằng Kotlin

Bài 23: Triệu gọi Web API với HttpGet – Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm trong Kotlin Android (45:15)

Bài 24: Triệu gọi Web API với HttpGet – Lấy chi tiết 1 Sản phẩm trong Kotlin Android (30:40)

Bài 25: Triệu gọi Web API với HttpGet – Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục trong Kotlin Android (27:27)

Bài 26: Triệu gọi Web API với HttpGet – Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b] trong Kotlin Android (24:07)

Bài 27: Triệu gọi Web API với HttpGet – Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục trong Kotlin Android (24:45)

Bài 28: Triệu gọi Web API với HttpGet – Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục trong Kotlin Android (28:15)

Bài 29: Triệu gọi Web API với HttpPost – Lưu một sản phẩm trong Kotlin Android (37:11)

Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpPost – Lưu một Danh mục trong Kotlin Android (32:47)

Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPut – Sửa một sản phẩm trong Kotlin Android (25:42)

Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut – Sửa một Danh mục trong Kotlin Android (20:16)

Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete – Xóa một sản phẩm trong Kotlin Android (24:40)

Bài 34: Triệu gọi Web API với HttpDelete – Xóa một Danh mục trong Kotlin Android (14:57)

 

  • Kiểm soát tiểu đường không cần dùng thuốc – Chia tay tiểu đường bằng phương pháp Bimemo, xem chi tiết

 

Phần 6: Tương tác C# với Restful WebService

Bài 35: Triệu gọi Web API với HttpGet – Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm bằng C# (14:21)

Bài 36: Triệu gọi Web API với HttpGet – Lấy chi tiết 1 Sản phẩm bằng C# (11:17)

Bài 37: Triệu gọi Web API với HttpGet – Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục bằng C# (09:14)

Bài 38: Triệu gọi Web API với HttpGet – Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b] bằng C# (09:32)

Bài 39: Triệu gọi Web API với HttpGet – Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục bằng C# (07:22)

Bài 40: Triệu gọi Web API với HttpGet – Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục bằng C# (08:42)

Bài 41: Triệu gọi Web API với HttpPost – Lưu một sản phẩm bằng C# (23:26)

Bài 42: Triệu gọi Web API với HttpPost – Lưu một Danh mục bằng C# (12:28)

Bài 43: Triệu gọi Web API với HttpPut – Sửa một sản phẩm bằng C# (17:47)

Bài 44: Triệu gọi Web API với HttpPut – Sửa một Danh mục bằng C# (14:08)

Bài 45: Triệu gọi Web API với HttpDelete – Xóa một sản phẩm bằng C# (13:17)

Bài 46: Triệu gọi Web API với HttpDelete – Xóa một Danh mục bằng C# (13:17)

 

Phần 7: Các bài tập rèn luyện

Bài 47: Bài tập rèn luyện 1 – Viết phần mềm phân công cuộc gọi (03:52)

Bài 48: Bài tập rèn luyện 2 – Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus (06:52)

Bài 49: Bài tập rèn luyện 3 – Viết phần mềm trưng bày sản phẩm (04:01)

Bài 50: Bài tập rèn luyện 4 – Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái (47:34)

Bài 51: Bài tập rèn luyện 5 – Viết phần mềm xem dự báo thời tiết (06:03)

 

Phần 8: AngularJS vs Webservice

Bài 52: Giới thiệu sơ lược AngularJS (19:42)

Bài 53: Triệu gọi Webservice trong AngularJS (26:15)

 

Đối tượng đào tạo

– Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng Di động, Desktop, Web.v.v.

– Bất cứ ai muốn học .Net Webservice (Restful Web API).

– Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình Di động, Desktop, Web, AngularJS.

– Sinh viên không học CNTT nhưng muốn tìm việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

 

Lợi ích khóa học Lập trình Restful Webservice

– Có được kiến thức toàn diện về lập trình Restful .Net Webservice.

– Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server.

– Nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver.

– Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice.

– Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop Application, JavaScript, AngularJS với Webservice.

 

Quyền lợi học viên

– Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi. Mua 1 lần học trọn đời. Truy cập trên thiết bị di động.

– Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.

– Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.

– Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.

Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI ĐÂY

 

Học A Z Online

HocAZonline.com chia sẻ miễn phí các khóa học kỹ năng đã tích hợp sẵn mã giảm giá giúp bạn tiết kiệm hơn chi phí và thời gian khi đăng ký khóa học online. Hocazonline.com - Học online với chuyên gia từ A đến Z.