Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Thông tin giảng viên Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

– Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu công tác tại Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP HCM.

– Ủy viên Ban chấp hành TW Hiệp hội Những người Lao động Sáng tạo Việt Nam.

– Cố vấn Trung tâm Đào tạo Bản lĩnh sống Sư Tử Trẻ.

Tiến sĩ học Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Giảng viên Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

– Giảng dạy bậc đại học về các chuyên ngành Tâm lý học Lứa tuổi, Tâm lý học Sư phạm, Tâm lý học Xã hội, Tâm lý học Giao tiếp…

– Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Thành phố.

– Giảng viên huấn luyện sở trường cho các lớp huấn luyện kỹ năng cho các Nhà văn hóa, Trung tâm huấn luyện kỹ năng sống trên địa bàn TP HCM và các tỉnh.

– Báo cáo viên các chuyên đề tâm lý cho hơn 100 trường trung học, hơn 30 trường đại học, các cơ sở giáo dục, các tổ chức.

– Một số giải thưởng đã đạt:

+ Danh hiệu Kỷ lục gia về thành tích giảng dạy kỹ năng & truyền cảm hứng qua video clip;

+ Giải thưởng của TW Hội khoa học Tâm lý Việt Nam năm 2006;

+ Giải thưởng Nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục – Đào tạo năm 2006;

+ Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Thành phố – 2013…