Nguyễn Đức Việt

Thông tin giảng viên Nguyễn Đức Việt

– Nguyễn Đức Việt là giảng viên thiết kế web tại FPT Arena.

– Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội, khoa Công nghệ phần mềm.

Giảng viên Nguyễn Đức Việt

Giảng viên Nguyễn Đức Việt

– Với trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.

– Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.

– Anh đã tham gia hiệu đính và dịch rất nhiều đầu sách về thiết kế web cho hệ thống thư viện Đại học FPT.