Học illustrator, Photoshop và Animate cc 2017 thông qua bài tập thực tế

Học Illustrator Photoshop và Animate CC sẽ giúp bạn tự tin thể hiện ý tưởng của mình theo đúng cách mà bạn nghĩ: thiết kế logo, vẽ bản đồ, biểu đồ và tạo hình ảnh hoạt hình 2D, 3D.v.v

Read more