Lê Thẩm Dương

Thông tin giảng viên Lê Thẩm Dương

– Tiến sĩ Lê Thẩm Dương là diễn giả chuyên nghiệp, chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như Tài chính, Lãnh đạo, Nhân sự…

– Giảng viên xuất sắc khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Ngân hàng, TP HCM.

Diễn giả chuyên nghiệp Tiến sĩ Lê Thẩm Dương

Giảng viên Tiến sĩ Lê Thẩm Dương

– Là 1 trong 8 thành viên của Tổ viết bài cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Giảng viên chính chương trình cấp chứng chỉ hành nghề của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

– Tư vấn nghiệp vụ và quản trị cho các ngân hàng thương mại như NH Nông nghiệp Tân Bình, NH Miền Tây, NH Công thương…