Đậu Thị Nhung

Thông tin giảng viên Đậu Thị Nhung

– Đậu Thị Nhung là giảng viên đã đào tạo trên 20.000 học viên về phát triển bản thân áp dụng Lập trình ngôn ngữ tư duy – NLP và những chương trình dinh dưỡng ứng dụng cho cộng đồng.

– Đậu Thị Nhung là tác giả sách 21 Ngày Thực Hành NLP.

– Cô là một chuyên gia đào tạo NLP.

Giảng viên Đậu Thị Nhung
Giảng viên Đậu Thị Nhung

– Cô hiện là Giám đốc điều hành Công ty TNHH TM Mộc, thương hiệu OTOMI; Giám đốc đào tạo Công ty SCT.

– Cô có nhiều năm kinh nghiệm phiên dịch cho những chuyên gia đào tạo hàng đầu thế giới như Mr. Vas, Tiến sĩ – Bác sĩ – Kỷ lục gia Biswaroop Roy Chowhury, Luke Salway…