Chia sẻ kinh nghiệm quyết toán thuế – Nguyễn Biên Cương

Kinh nghiệm quyết toán thuế từ A đến Z được giảng viên Nguyễn Biên Cương chia sẻ tất tần tật trong khóa học này. Bạn không còn phải lo lắng khi quyết toán thuế cho doanh nghiệp. Ngoài ra còn có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

 


 

Bài giảng: 73 bài học / 5 giờ 55 phút

Học phí: 600,000 VNĐ

Ưu đãi còn: 360,000 VNĐ (giảm 40% với mã giảm giá hocazonline)

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI ĐÂY

 

– Như bạn đã biết, các doanh nghiệp đều phải trải qua quá trình quyết toán thuế với Cơ quan thuế. Có doanh nghiệp nhanh thì hai năm quyết toán thuế một lần, còn bình thường thì 3 năm, 4 năm hoặc 5 năm mới quyết toán thuế một lần.

– Nhiều bạn luôn cảm thấy hoang mang, lo lắng khi nhận được quyết định kiểm tra thuế của Cơ quan thuế, bởi:

+ Bạn thiếu và yếu về kỹ năng Rà soát số liệu trước khi đón tiếp Đoàn Kiểm tra thuế.

+ Bạn thiếu và yếu về kỹ năng Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ cho kỳ Quyết toán thuế.

+ Bạn thiếu và yếu về kỹ năng Công tác đón tiếp Cán bộ thuế.

+ Bạn thiếu và yếu về kỹ năng Giải trình khi Quyết toán thuế.

+ Bạn thiếu và yếu về kỹ năng Bảo vệ số liệu trên Biên bản kiểm tra thuế.

+ Bạn thiếu và yếu về kỹ năng Xử lý số liệu sau khi có Quyết định xử phạt của Đoàn Kiểm tra thuế.

– Nguyên nhân của vấn đề đều xuất phát bởi bạn chưa có kinh nghiệm quyết toán thuế. Bạn cảm thấy không tự tin khi làm việc cùng Cơ quan thuế và có thể gây thiệt hại đáng kể cho doanh nghiệp.

– Khóa học Chia sẻ tất tần tật kinh nghiệm bảo vệ, giải trình số liệu khi thanh tra thuế sẽ giải quyết các vấn đề trên. Mỗi tình huống là những trải nghiệm thú vị, những kiến thức bổ ích và thực tế.

– Với phương pháp giảng dạy chi tiết, dễ hiểu và pha chút hài hước của giảng viên Nguyễn Biên Cương, chắc chắn đây sẽ là một khóa học tuyệt vời dành cho bạn.

 

  • Khóa học excel kế toán online: Thực hành làm kế toán trên Excel từ A-Z và định hướng để thành công, xem thêm

 

Nội dung khóa học Chia sẻ kinh nghiệm quyết toán thuế

Phần 1: Giới thiệu khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học (08:02)

Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học (03:50)

 

Phần 2: Tổng quan về quyết toán thuế

Bài 3: Quyết toán thuế là gì? (00:59)

Bài 4: Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong trường hợp nào? (03:10)

Bài 5: Phạm vi và tần suất kiểm tra như thế nào? (01:59)

Bài 6: Thời hạn kiểm tra thuế tại doanh nghiệp? (03:10)

Bài 7: Doanh nghiệp có được hoãn kiểm tra thuế? (03:05)

Bài 8: Doanh nghiệp có phải cung cấp file mềm cho Cơ quan thuế? (03:05)

Bài 9: Doanh nghiêp có được nộp bổ sung hồ sơ thuế khi nhận được quyết định kiểm tra thuế? (02:41)

 

 

Phần 3: Rà soát số liệu trước khi đón tiếp đoàn kiểm tra thuế

Bài 10: Kiểm tra sự hợp lý của bảng cân đối tài khoản qua nội dung, kết cấu của tài khoản (08:38)

Bài 11: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 111 không khớp với bảng kiểm kê quỹ tiền mặt (05:53)

Bài 12: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 112 không khớp với sao kê (Sổ phụ) của ngân hàng (02:54)

Bài 13: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 131, 331 không khớp với tổng hợp công nợ phải thu, phải trả (04:07)

Bài 14: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 133, 3331 không khớp với tờ khai thuế GTGT (03:46)

Bài 15: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư các tài khoản Kho không khớp với giá trị tồn cuối kỳ trên bảng tổng hợp Nhập xuất tồn tương ứng với từng kho (03:36)

Bài 16: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ tài khoản 242 không khớp giá trị còn lại trên bảng phân bổ Công cụ dụng cụ (02:48)

Bài 17: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ tài khoản 214 không khớp Hao mòn lũy kế trên bảng trích khấu hao TSCĐ (02:08)

Bài 18: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư bên có tài khoản 3334 không khớp tổng số thuế phải nộp trên quyết toán thuế TNDN (02:37)

Bài 19: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư bên có tài khoản 3335 không khớp với số thuế TNCN đã khấu trừ trên tờ khai QTT TNCN (03:26)

Bài 20: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ các tài khoản bảo hiểm không khớp với thông báo kết quả đóng bảo hiểm (03:37)

Bài 21: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ Tài khoản 4212 không khớp với lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (02:29)

Bài 22: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ Tài khoản 511 không khớp với tổng doanh thu của HHDV bán ra trên tờ khai thuế GTGT (03:58)

 

Biotri bào tử lợi khuẩn nước chữa bệnh trĩ

Phần 4: Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ trước khi đón tiếp đoàn thanh tra thuế

Bài 23: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp phục vụ công tác quyết toán thuế (04:05)

Bài 24: Chuẩn bị hóa đơn, chứng từ gốc phát sinh phục vụ công tác quyết toán thuế (04:00)

Bài 25: Chuẩn bị sổ sách phục vụ công tác quyết toán thuế (03:02)

Bài 26: Chuẩn bị BCTC phục vụ công tác quyết toán thuế (01:32)

Bài 27: Chuẩn bị tờ khai thuế phục vụ công tác quyết toán thuế (03:31)

Bài 28: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đặt in, phát hành, báo cáo hóa đơn phục vụ công tác quyết toán thuế (04:44)

Bài 29: Chuẩn bị hợp đồng kinh tế phục vụ công tác quyết toán thuế (02:15)

Bài 30: Chuẩn bị các hồ sơ khác phục vụ công tác quyết toán thuế (02:35)

 

Phần 5: Công tác đón tiếp, và làm việc đoàn kiểm tra thuế

Bài 31: Công tác đón tiếp đoàn kiểm tra thuế: Đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi (04:30)

Bài 32: Chia sẻ những lưu ý quan trọng trong quá trình làm việc với đoàn kiểm tra thuế (11:43)

Bài 33: Những lỗi sai ngớ ngẩn bạn hay gặp phải trong quá trình làm việc (09:07)

Bài 34: Những nội dung cần chuẩn bị để giải trình khi làm việc với đoàn kiểm tra thuế (09:35)

 

Xịt cai thuốc lá Smoke Out

Phần 6: Giải trình và bảo vệ số liệu khi làm việc với đoàn kiểm tra thuế

Bài 35: Tình huống 1: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT và chi phí thuế TNDN với hóa đơn mua vào của doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh (10:10)

Bài 36: Tình huống 2: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT và chi phí thuế TNDN với hóa đơn mua vào nhưng bên bán chưa kê khai thuế (02:47)

Bài 37: Tình huống 3: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT và chi phí thuế TNDN với hóa đơn mua vào nhưng bên bán chưa thông báo phát hành hóa đơn (03:38)

Bài 38: Tình huống 4: Giải trình vào bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp không có đầy đủ hồ sơ người lao động (08:48)

Bài 39: Tình huống 5: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp doanh nghiệp lỗ nhưng vẫn thưởng lương tháng 13 (03:43)

Bài 40: Tình huống 6: Giải trình và bảo vệ Thuế TNCN với trường hợp người lao động có thu nhập nhiều nơi (05:30)

Bài 41: Tình huống 7: Giải trình và bảo vệ thuế TNCN với trường hợp người lao động làm bản cam kết 02/CK-TNCN (04:54)

Bài 42: Tình huống 8: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với trường hợp quá thời hạn thanh toán trong hợp đồng nhưng chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (06:02)

Bài 43: Tình huống 9: Giải trình và bảo vệ thuế TNDN với trường hợp phát sinh dư có TK 131 (04:01)

Bài 44: Tình huống 10: Giải trình vào bảo vệ thuế GTGT với trường hợp kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào vào kỳ khai sót (Không khai trực tiếp vào kỳ phát hiện ra khai sót) (05:43)

Bài 45: Tình huống 11: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT với trường hợp kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào khai sai giá trị tiền thuế khi đã quá thời hạn kê khai (04:33)

Bài 46: Tình huống 12: Giải trình và bảo vệ thuế TNCN với trường hợp vay tiền của cá nhân với lãi suất bằng 0% (04:24)

Bài 47: Tình huống 13: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp chi phí lãi vay (04:17)

Bài 48: Tình huống 14: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp được hưởng chiết khấu của NCC (07:12)

Bài 49: Tình huống 15: Giải trình và bảo vệ số liệu khi áp dụng nhiều phương pháp tính giá xuất kho trong một năm tài chính (05:29)

Bài 50: Tình huống 16: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp hàng về trước, hóa đơn về sau (08:08)

Bài 51: Tình huống 17: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN khi tài khoản 154 kết chuyển hết sang 632 trong kỳ (Không có giá trị dở dang) (03:51)

Bài 52: Tình huống 18: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp giá vốn cao hơn giá bán (04:08)

Bài 53: Tình huống 19: Giải trình và bảo vệ số liệu với hóa đơn quên không kê khai, và không hạch toán (11:27)

Bài 54: Tình huống 20: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp xuất bán hàng chưa đăng ký kinh doanh mặt hàng đó (05:46)

Bài 55: Tình huống 21: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp Công ty Dịch vụ nhận tiền TẠM ỨNG trước khi cung ứng dịch vụ (06:07)

Bài 56: Tình huống 22: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp Công ty Xây dựng XUẤT HÓA ĐƠN khi nhận tiền tạm ứng (03:47)

Bài 57: Tình huống 23: Giải trình và bảo vệ số liệu khi mua hàng trên 20 triệu và thanh toán bằng tiền mặt (06:08)

Bài 58: Tình huống 24: Giải trình và bảo vệ số liệu khi Sếp mua nhà là nhà chung cư không có chức năng làm văn phòng (09:57)

Bài 59: Tình huống 25: Giải trình và bảo vệ số liệu khi thanh lý TSCĐ giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại (08:28)

Bài 60: Tình huống 26: Giải trình và bảo vệ số liệu khi DN tự xây dựng nhà xưởng, có mua cát, đá của người dân và bị truy thu thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường (04:06)

Bài 61: Tình huống 27: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp quảng cáo trên Facebook, Google (03:42)

Bài 62: Tình huống 28: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT với trường hợp hóa đơn mua vào thuế suất trên hóa đơn cao hơn thuế suất quy định hiện hành (03:07)

Bài 63: Tình huống 29: Giải trình và bảo vệ thuế TNCN với trường hợp khoán chi điện thoại, xăng xe cho CBCNV (06:31)

Bài 64: Tình huống 30: Giải trình và bảo vệ số liệu khi cuối năm, Doanh nghiệp cân đối lại lương khi làm BCTC (04:54)

Bài 65: Tình huống 31: Giải trình và bảo vệ số liệu khi CQT loại toàn bộ giá trị của CCDC trong khi CCDC chưa phân bổ hết giá trị trong năm (04:35)

Bài 66: Tình huống 32: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp giảm giá hàng bán nhưng không đăng ký chương trình với Bộ Công thương (03:23)

Bài 67: Tình huống 33: Giải trình và bảo vệ số liệu khi hóa đơn đầu vào sai thông tin bắt buộc và thông tin không bắt buộc. (02:41)

Bài 68: Tình huống 34: Giải trình và bảo vệ số liệu với các trường hợp mua hàng về đi biếu, tặng khách hàng, nhân viên (08:56)

Bài 69: Tình huống 35: Giải trình và bảo vệ về thuế GTGT với trường hợp không có giấy phép con (03:32)

 

  • Giảm cân 5 không bạn đã biết chưa? Không ăn kiêng; không lo phụ thuộc; không mất nước, mệt mỏi; không tốn nhiều thời gian; không cần thay đổi thói quen sinh hoạt. Xem giải pháp.

 

Phần 7: Xử lý sau khi có quyết định xử phạt của Cơ quan thuế

Bài 70: Xử lý hồi tố sai sót trong BCTC sau khi có quyết định xử phạt của CQT (07:26)

Bài 71: Hạch toán bút toán phạt chậm nộp tiền thuế sau khi có quyết định xử phạt của CQT (03:17)

Bài 72: Có phải Kê khai bổ sung điều chỉnh sau khi có quyết định xử phạt của CQT? (04:46)

 

Phần 8: Tổng kết

Bài 73: Tổng kết khóa học (04:44)

 

Đối tượng đào tạo

– Giám đốc, Kế toán các doanh nghiệp chuẩn bị đón tiếp Đoàn kiểm tra thuế.

– Giám đốc, Kế toán các doanh nghiệp muốn được học hỏi kinh nghiệp đón tiếp Đoàn kiểm tra thuế.

– Tất cả những ai có nhu cầu muốn học hỏi kinh nghiệm quyết toán thuế.

 

Lợi ích khóa học Chia sẻ kinh nghiệm quyết toán thuế

– Bạn sẽ đánh “BẬT” nỗi lo thanh tra thuế.

– Nắm được các kỹ thuật phát hiện rủi ro về thuế mà doanh nghiệp có thể gặp phải.

– Nắm được các kỹ thuật kiểm tra chi tiết và tổng quát số liệu kế toán của doanh nghiệp.

– Giảm thiểu tối đa rủi ro cho doanh nghiệp khi quyết toán thuế.

– Tối ưu hóa thuế để gia tăng giá trị cho doanh nghiệp.

– Hệ thống hóa các quy định của các sắc thuế: GTGT, TNDN, TNCN, Hóa đơn chứng từ.

– Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

 

Quyền lợi học viên

– Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi. Mua 1 lần học trọn đời. Truy cập trên thiết bị di động.

– Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.

– Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.

– Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.

Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI ĐÂY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *